Halo 5: Guardians

Happy Halodays

Happy Halodays

Halo Community Update

Believe it or not, 2018 is drawing near its end and that means it's time for our last Community Update of the year. In this update, we'll talk about what we've got left this year, touch a bit on what to expect in the earlier months of 2019, and hear from members of the studio as they reflect back on the year in Halo.

Canon fodder

Canon fodder

Canon Fodder is your weekly look at the vast and evolving fiction and lore of the Halo universe, from deep dives into hidden story corners to inside looks from Halo writers and creators.

Informacja

Informacja

Sekcja Uniwersum to miejsce, w którym mo?esz pozna? najnowsze oficjalne informacje o postaciach, broni, lokacjach, pojazdach i innych elementach ?wiata Halo. Ka?dy, zarówno nowy fan, jak i stary wielbiciel serii, znajdzie tu co? ciekawego.

Rzu? si? w wir akcji

Rzu? si? w wir akcji

Zapoznaj si? z najnowszymi grami z serii Halo

W sekcji Gry mo?esz dowiedzie? si? wi?cej o ka?dym tytule z serii Halo, ??cznie z Halo: kolekcja Master Chief. Zaloguj si?, by pozna? swoje statystyki, histori? gier, rankingi umiej?tno?ci i nie tylko. Obserwuj uwa?nie rankingi Xbox Live, by sprawdzi?, jak wypadasz na tle innych Spartan!

Halo Channel

Halo Channel

Najlepsze miejsce dla wszystkiego co zwi?zane z Halo

Dzi?ki Halo Channel mo?esz ogl?da? powstawanie Halo w dowolnym miejscu i czasie. Badaj ?wiat g??biej i ulepszaj go dzi?ki interaktywnym funkcjom, takim jak Second Stories czy wpisy zwi?zane z uniwersum Halo.  Przegl?daj zawarto?? kana?u Channel na swoich urz?dzeniach Xbox One i z systemem Windows 8.1.

UNSC wzywa!

UNSC wzywa!

Do??cz do spo?eczno?ci Halo

Zaci?gnij si? ju? dzi? i stań si? cz?onkiem rosn?cej spo?eczno?ci Halo. Do??cz do dyskusji na forach, przegl?daj prezentowane tre?ci spo?eczno?ciowe i ?led? na bie??co wie?ci i wydarzenia z ca?ego ?wiata, a tak?e ??cz si? z fanami.